จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
วงเงินงบประมาณ :
3,702,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,700,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-08 16:27:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 พ.ค. 2561