จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ TURBINE โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน
วงเงินงบประมาณ :
613,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
612,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางศศิธร นาแสวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-15 10:42:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2561