จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) จ.สระบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ที่กม.15-550
วงเงินงบประมาณ :
1,241,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,200,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.รังษิยา จันทร์สา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-09 13:40:13
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 พ.ค. 2561