จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างสูบทอยน้ำดิบจากคลองท่าไข่เข้าสระพักน้ำดิบสวนสน ใช้เครื่องสูบพญานาค ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
959,594.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
959,594.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายวิศิษฏฺ์ วัฒนะน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-07-06 09:37:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.พ. 2564