จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุง Mobile plant ขนาด 100ลบ.ม./ชม.บริเวณวัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
วงเงินงบประมาณ :
7,276,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,276,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-04 11:32:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 พ.ค. 2561