จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อเนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงชนบท สายแยก ทล.4136 - ภายในศูนย์ราชการ (ตอน 2) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขานราธิวาส
วงเงินงบประมาณ :
2,978,880.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,978,880.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.ตรีทิพย์ ไชยแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-03 14:10:45
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 พ.ค. 2561