จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรของ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
6,922,384.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,922,384.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-06-29 15:52:53
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2564