จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการวางท่อส่งน้ำคลองพานทอง-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาชลบุรี (พ)
วงเงินงบประมาณ :
4,357,682.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,352,653.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-28 10:48:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2564