จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาฝาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
วงเงินงบประมาณ :
541,505.60 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
537,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
ปาณิสรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-26 16:29:57
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2561