จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาฝาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง
วงเงินงบประมาณ :
1,384,580.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,376,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
ปาณิสรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-26 16:41:07
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 เม.ย. 2561