จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสามพราน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 1) หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วงเงินงบประมาณ :
216,579.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
216,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 17:41:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2564