จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครสวรรค์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายธนัท สนานคุณ 159/3 ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
วงเงินงบประมาณ :
115,393.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
115,393.00 บาท
ผู้บันทึก :
PaweenaS
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 16:26:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2564