จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครสวรรค์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ บจ.เดอะ เอ็กซ์ตร้า โฉนดเลขที่ 128186 ม.2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
วงเงินงบประมาณ :
201,347.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
201,347.00 บาท
ผู้บันทึก :
PaweenaS
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 16:28:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2564