จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปรับขอบเขตการจ่ายน้ำและเสริมแรงดัน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วงเงินงบประมาณ :
2,431,040.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,431,040.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 10:49:25
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2564