จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (น.กุสุมาลย์)
วงเงินงบประมาณ :
399,516.60 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
399,516.60 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-07 18:01:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2564