จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนเสรีไทย - ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
วงเงินงบประมาณ :
270,699.30 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
256,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-07 17:03:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2564