จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมชุดวาล์วระบายตะกอนพร้อมหัวขับของถังตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3
วงเงินงบประมาณ :
160,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
160,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-07 14:18:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2564