จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อ (งบทำการ) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จำนวน 5 โครงการ
วงเงินงบประมาณ :
218,654.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
218,654.50 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณนิภา แฟสันเทียะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-07 13:34:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2564