จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมเส้นท่อฉีดล้างหน้าทรายสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย กปภ.สาขาเมืองพล
วงเงินงบประมาณ :
97,905.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
97,905.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-05 16:56:42
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 เม.ย. 2564