จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ชั้น จำนวน 16 ห้อง กปภ.สาขาธัญบุรี (ครั้งที่ ๒)
วงเงินงบประมาณ :
8,025,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,020,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-03 16:26:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 เม.ย. 2564