จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช
วงเงินงบประมาณ :
75,970.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
75,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.นิษณา เนื้ออ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-02 12:25:25
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2564