จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบผลิต กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วงเงินงบประมาณ :
1,070,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
623,580.51 บาท
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 18:42:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
10 มี.ค. 2564