จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสุขุมวิท-พัทยา 91 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
1,059,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,006,870.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-25 14:04:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ธ.ค. 2559