จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยตาแวะ ม.10 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี
วงเงินงบประมาณ :
990,837.54 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
990,837.54 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-31 15:50:02
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2564