จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าเยี่ยม-ขอนหอม ระหว่าง กม.1+500-กม.2+135 บริเวณบ้านหลุบเลา หมู่ 4 ซอย 2 ถึงหมู่บ้านอนานคร (ซ้ายทางและขวาทาง) ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วงเงินงบประมาณ :
1,930,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,900,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางอัมพร เจียรสกุลสุข
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-31 14:02:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 เม.ย. 2564