จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและวางท่อส่งน้ำดิบ ขนาด Dia 400 มม. (กปภ.สาขาพิษณุโลก)
วงเงินงบประมาณ :
39,590,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
39,590,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-02 15:47:35
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2564