จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2564
วงเงินงบประมาณ :
12,985,271.10 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
12,985,271.10 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 09:46:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2564