จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ บมจ.ศุภาลัย ของงานโครงการ ศุภาลัย พรีโม่ ภูเก็ต (เฟส 2) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วงเงินงบประมาณ :
777,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
777,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-25 11:51:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2561