จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างแพสูบน้ำ และวางท่อส่งน้ำดิบ ขนาด Dia 315 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (น.ศรีเทพ)
วงเงินงบประมาณ :
17,965,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
17,965,300.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-30 15:17:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2564