จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างแพสูบน้ำดิบทดแทนของเดิมที่ชำรุด กปภ.สาขามหาชนะชัย (แม่ข่าย) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
วงเงินงบประมาณ :
4,007,150.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,007,150.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-31 15:06:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2564