จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อน้ำดิบหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา-เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า-อ.พนมสารคาม ตอน 3 ระหว่าง กม.90+400-กม.93+800 กปภ.สาขาบางคล้า
วงเงินงบประมาณ :
13,473,667.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
13,473,667.52 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-24 13:56:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2564