จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอนมะนังตายอ-จือมอ ที่ กม.15+577 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
วงเงินงบประมาณ :
5,148,840.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,148,840.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-23 16:03:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 มี.ค. 2564