จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อน้ำดิบหลบโครงการก่อสร้างสาย ต.มาบตาพุด-อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง
วงเงินงบประมาณ :
36,389,659.86 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
36,402,247.53 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-23 15:38:29
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2564