จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด 630 มม. หลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางวัว ระหว่าง กม.31+100 - กม.32+100 กปภ.สาขาบางปะกง
วงเงินงบประมาณ :
7,473,950.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,470,518.40 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-23 15:33:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2564