จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบและแนวสายไฟฟ้า หน่วยบริการสอง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ กปภ.สาขาร้องกวาง
วงเงินงบประมาณ :
3,440,050.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,440,050.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 15:46:42
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2564