จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างราคาค่าน้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
11,308,412.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,906,184.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-07-23 16:01:02
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2564