จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-22 15:48:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 มี.ค. 2564