จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานเปลี่ยนท่อน้ำดิบขนาด 800 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
623,275.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
623,275.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-18 14:50:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2564