จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.178+377 - กม. 178+568 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วงเงินงบประมาณ :
1,078,560.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,078,560.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-18 09:19:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2564