จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหนองไม้แก่น ถึงซอยหนองไม้แก่น 8 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
2,114,320.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,690,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-24 15:49:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 พ.ย. 2559