จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 7 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
2,062,960.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,519,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-24 15:31:16
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 ต.ค. 2559