จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำและวัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 13 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายวิศิษฏฺ์ วัฒนะน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-16 14:52:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2564