จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค
วงเงินงบประมาณ :
24,146,904.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
24,146,904.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-29 10:05:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2564