จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัดสุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-11 15:47:11
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2564