จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี
วงเงินงบประมาณ :
29,043,662.70 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
29,043,662.70 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-31 14:48:06
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2564