จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปา ให้กับ บมจ.ศุภาลัย โครงการฟรีโม่ ศรีสุนทร ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
วงเงินงบประมาณ :
1,408,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,408,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-25 11:37:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 เม.ย. 2561