จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
โครงการเช่าใช้ SIM Internet จำนวน 1 โครงการ
วงเงินงบประมาณ :
1,296,968.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,296,968.40 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 08:50:25
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2564