จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 เลียบคลองชลประทาน IR-RMC ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กปภ.สาขาแม่สอด)
วงเงินงบประมาณ :
278,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
278,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-08 10:59:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 มี.ค. 2564