จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นตอนๆ) ตำบลศิลา ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
9,882,520.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,882,520.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-05 11:27:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 มี.ค. 2564