จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตถนนชลประทาน – ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี
วงเงินงบประมาณ :
3,498,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,498,900.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-05 11:02:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 มี.ค. 2564